סיום לשימוש אישי: מתי זה חוקי?

על המשכיר להגיש הודעת סיום בכתב ומפורט לשימוש אישי. במכתב ההפסקה יש להסביר בדיוק אילו סיבות קיימות לשימוש אישי ובמידת הצורך, באיזו תדירות ולכמה זמן תעשה שימוש בדירה. במידה והצהרת המשכיר בהפסקת השכירות אינה בעלת משמעות או מלאה, ניתן להכריז על הסיום לשימוש עצמי כפסול בבית המשפט מטעמי צורה. כמו כן על המשכיר לעמוד בתקופות ההודעה הרגילות. אלה תלויים בכמה זמן השכירות כבר קיימת: לדיירים שמתגוררים בנכס עד חמש שנים יש הודעה מוקדמת של שלושה חודשים. הודעה מוקדמת של שישה חודשים חלה על דיירים שהתגוררו בנכס עד שמונה שנים - ודיירים שהתגוררו בדירה או בבית למעלה משמונה שנים זכאים לתקופה של תשעה חודשים.

..

בעל הבית או משפחתו עוברים לחלל המגורים

כפי שכבר מרמז המונח שימוש אישי, המשכיר נותן לשוכר הפסקת שכירות כי הוא רוצה לעבור לדירה או לבית בעצמו. זה לא חל רק על בעל הבית, אלא גם על אנשים אחרים במצוקה. ניתן גם להנפיק סיום שימוש לשימוש אישי אם

  • בן זוג, בן זוג, ילדים, ילדים חורגים או נכדים
  • סבים וסבתות, הורים, מחותנים או אחיינים ואחיינים
  • צוות משק בית וסיעוד לטיפול בקרוב משפחה

יעשה שימוש מופגן בדירה לאחר הדייר שפוטר. אולם כאשר מדובר בשימוש אישי, אין מדובר על העברת מרכז חייהם לדירה זו שבעל הבית או בני משפחתו, כלומר מגורים בה דרך קבע. צרכים אישיים חלים גם אם בעל הבית הופך אותו לבית שני או לבית נופש.
במידה והחדרים ניתנים לשימוש מסחרי והבעלים הינו חברה, אזי סיום שימוש אישי עשוי להיות חוקי - ובלבד שהמקום ישמש את החברה עצמה לאחר סיום הסיום. חברה לפי חוק אזרחי יכולה גם לסיים דיור לשימוש עצמי לטובת אחד מחבריה.

מאמרים נוספים בנושא זה חוק ומיסים הפסקת עבודה עקב שימוש אישי: פסקי הדין החשובים ביותר ידע בתחום הנדל"ן רשום שימוש אישי ואכיפתו בצורה הוגנת עשה זאת בעצמך ותיקון שירות הובלות: מה עולה הובלה?

..

גודל ומיקום הדירה מוצדקים

דרישות דיור מופרזות מהוות עילה לערעור במקרה של סיום לשימוש אישי. פירושו: בעל הבית לא יכול לבטל דירת ארבעה חדרים בשטח של 120 מ"ר אם בתו תעבור לגור שם לבד לאחר מכן. כך גם אם אמו בת יותר מ-90 עם קשיי הליכה צריכה לעבור לדירה בקומה החמישית ללא מעלית. על השוכרים להגיש סיום סיום כזה לשימוש אישי של בעל הדירה לעורך דין מומחה.

..

הצרכים האישיים אינם מדומים

אם המשכיר רק מזייף את צרכיו שלו, כלומר אינו משתמש בדירה כפי שהוסבר בהודעה לאחר עזיבתו של השוכר לשעבר, אזי השוכר המפוטר יכול לתבוע פיצויים. במקרה זה, על המשכיר לצפות גם לדוח ולקנס בגין הונאה. עם זאת, הוכחת השימוש האישי המדומה בבית המשפט אינה קלה כפי שניתן לחשוב. שלטי "למכירה" על החלונות אינם מספיקים. בתור התובע, עליך להיות מסוגל להוכיח כי צרכיו האישיים של המשכיר מעולם לא היו קיימים או חדלו להתקיים לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת שלך. זה אומר שבעל הבית שלך היה צריך להודיע ​​לך שאין עוד שימוש אישי - ושיכולת להישאר בדירה.

עזוב את ההערה שלך

Please enter your comment!
Please enter your name here